Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi2 % z daňi za rok 2017

Formular pre šickich rodu vernich daňovich poplatňokoch.Marec 2018 - vichodzi Jedenie Ivana Meďešiho

_

Šejs čamkacich literarnich chodov œe podava bez servitki. Prekipuju zos drapacu balkansku psichogrotesku i žaludok œverbjacim œtredoeuropskim naturalizmom, s najsamintimňejšu kulturnu endoskopiju i bizardnu paranoju nacionalizovanej postjuhoslovanskej spoločnosci.
Mladi dolnoŸemski autor porichtoval svojo delikatne menu z našich najcemňejšich pudov, ňemoralnich aže uprimnich pohnutok Ÿvireca u našich hurkoch, povnoho žadoscivosci, hladu a strachu, aže i ňevjazanej živelnosci a ňebontonovej otvorenosci. Bizovňe sebe posmakujece.

Pre jazikovo meňej zdatnich me povidki preložiži do spisovnej slovenčini, šak u originalu už dva z ňich višži u Vajčakoch. Kňižku i Vajčaki pitajce u Artfore abo na valal(œžimačok)ilonas.net

Paru ukažki z kultovej kňižki:
1. - 3. septembra 2017 - Skapal Pes Fest

Na slavnim trebišovskim festivaže me davaži prednašku o amerikanskich chižoch na Zempliňe a organizovaži kružok kreativnoho kreœžeňa.


Našo odborni asistenci ing. Jana a dr. Pepe.22. - 24. septembra 2017 - Harčarski dňi

Robiži me druhi ročňik Harčarskich dňoch u Pozdišovci. Nakladaži me harčki do kocha, vipažiži a pri širokej učasci verejnosci a bohatim kulturnim programe me jich vibiraži.


Kladzanske žudove ďivadlo nas pobavilo i poučilo s historicku inscenaciju "Akademicka mažarka Horová mažuje pozdišovsku karičku".23. - 26. juna 2017 - Mihažovski deski 2017

Konal œe VII. ročňik festivalu narečovoho ďivadla MIHAźOVSKI DESKI. Prišol ďivaďelni subor dzecoch z Kerestura, prišlo Zahoracke ďivadlo zoz Seňici a bavilo aj mihažovske Ďivadlo pri Fontaňe.


Keresturski dzeci zabaviži u Budkovci i Zemplinskej eplici hru Todeja Nikoletića "Perša žurka".


Mihažovske Ďivadlo pri fontaňe dalo dva veœeli jednoaktovki: "Holuba na œtreche" Kataríny Varechovej a "Anďela" Miriam Adamíkovej.


Zahoracke ďivadlo zoz Seňici predvedlo despoticku tragediju "Dúm Bernardy Alby" Federrika Garciji Lorki a komediju del arte "Vjerna nevjera" Jozefa Mokoša.25. marca 2017 - Fontana u Keresture

Na 49. ďivaďelnim memorialu u Ruskim Keresture u Srbsku me predstaviži mihažovske Ďivadlo pri fontaňe s komediju "Žimne vre".

>Januar 2017 - Mihažovce z roku Pana

Po 150 i jednim roku me zaœ vidaži katastralnu mapu Mihažovec (u mirkoj 1 : 2880 gu varošu a 1 : 1 gu originalu). U 1866-im maži Mihažovce i zos Straňanami das œidzem užice a trecina chižov bula iœče z dreva (na mapoj žovta), Laborec sebe romanticki meandroval, Straňani buži valal, na Šefaňikovej ňestala aňi chižka atd... Objednajce sebe na: valal(œžimačok)ilonas.net a cestujce u čaœe.30. septembra - 2. oktobra 2016 - Harčarski dňi

Obnoviži me starodavnu pozdišovsku tradiciju pažeňa harčkoch u požnim pecu - "kochu". Perši me ho postaviži, vimasciži, vec das meœac sochnul a vec œe naložil s harčkami a calu noc vipažoval s drevom. Vec cali dzeň chladnul a na koncu œe harčki slavnostňe vibiraži.


Videjko o našim peršim ročňiku slavnosci hžini u Pozdišovci.


Zakladi kochu začatkom septembra.5. – 6. augusta 2016 – VALAL na Šarišskim hradze

Na festivaže Filmová noc na hrade na Šarišskim hradze me premietaži kratki filmi, dokumenti, hudobni videa i ďivaďelni zaznami z produkcie vojvoďanskich Rusnakov a čitaži z jich literaturi.


Na Šarišskim hradze œe čita z Kvaœnej Kňižki Ivana Meďešiho.24. juna 2016 - Mihažovski deski 2016

Konal œe VI. ročňik festivalu narečovoho ďivadla MIHAźOVSKI DESKI. Kedzže œe nam t. r. ňeudalo zohnac peňeŸi, bul festival skromňejši, počas jednoho večara vistupiži tri subori z obdažeč, mihažovske Ochotnícke Divadlo pri Fontáne s jednoaktovku "TRESK!", Kladzanske źudove Ďivadlo KźUD s hrami "Koňec zbujňikoch na Vichodze" a "Jou, paňe Bože!" a mlade mihažovske Divadlo poézie Čiapka s inscenaciju "Popaterce!"


Novačikove festivalu herci Divadla poezie Čiapka pri mihažovskej sukromnej zakladnej umeleckej škože Talent-um œe inšpirovaži spišskima klapancijami Jura Pokutu.21. juna 2016 - Valalski človek u mihažovskej kňižňici

U mihažovskej Zemplinskej kňižňici Gorazda Zvoňickoho me kňižku Valalski človek s pripovidkami Gabora Kostežnika, jak i našo starši vidaňa a co-to o našich ňeznamich vojvodinskich krajanoch predstaviži študentom mihažovskoho Gimnazija Pavla Horova.


Na beœedze z kňižki čitaži Natalka a Peo Vancakovo, herci ďivadla KźUD.


Mihažovski gimnazisci prepatraju, co šicko višlo u VALAźe.8. juna 2016 - VALAL u Dome Slovákov žijúcich v zahraničí

Delegacija Vichodoslovenskoho združeňa VALAL œe œtretla v Braislave s vedzeňom Domu Slovákov žijúcich v zahraničí na rokovaňu o problematikoj Zákona o zahraničných Slovákoch a joho uzavretosci voči druhim našim krajanom, v peršim radze gu vojvodinskim Rusnakom. Či naša porada priňeœe plodi, uvidzi œe po braislavskej krajanskej konferenciji u novembru, venovanej prave potrebe reformy uvedzenoho zakona.


Učastňik porady Miroň Džuňa pred braislavskim Domu Slovákov žijúcich v zahraničí.19. maja 2016 - Valalski človek u košickim AtrFore

Kňižku Valalski človek s pripovidkami Gabora Kostežnika me prezentovaži a o našich ňeznamich krajanoch bešedovaži u košickim ArtFore.


Profesor literaturi Miroň Džuňa viklada Košičanom o Kostežnikovi a svojich vojvodinskich rodakoch.18. maja 2016 - Čaj o piatej s Valalskim človekom u Prešove

Na tradičnim œtredajšim Čaju o piatej u Krajskim muzeu u Prešove me predstaviži našo združeňe, joho ambicije a hlavňe svoju najnovšu vidanu kňižočku Valalski človek s pripovidkami Gabora Kostežnika. Prečitala z ňej a akciju otvorila riaditežka muzea Mária Kotrová-Jenčová, po ňej prednašaži VALALčaňe Maroš Volovár, Marián Čurný Miroň Džuňa. Do diskusiji še o. i. zapojil i historik Ján Adam.


Veduci združeňa Maroš Volovár viklada Prešovčanom daco o VALAźe.


Na našim predajno-prezentačnim pulciku pribud novi titul.Maj 2016 - vidaži me kňižku "VALALSKI ČLOVEK"

_ 130 roki od narodzeňa vichodňarskoho Štura, Hvizdoslava, imravi i Jožka Tisa u jednej osobe - kodifikatora jazika vojvoďanskich Rusnakov Gabora Kostežnika (15. VI. 1886 Ruski Kerestur - 20. IX. 1948 źvov), vam vidavame dzeœatku joho mažebnich pripovidok z rokov 1922-1934. U kňižkoj tiž daco o autoroj z pirka H. G. Lunta, B. Vargi a J. "Mia" Naďa, bohati slovňik a historicki mapki autorovoho rodziska a okožici, dze œe vekšina pripovedok odohrava. Pitajce ju u košickim Artfore abo na adreœe valal(œžimačok)ilonas.net

Paru ukažki z ňekaždodňovej pubžikaciji s hodnotnim obœahom i kreativnim kňiharskim spracovaňom:

7. - 11. septembra 2015 - Expedicija '15

Na počesc Expediciji '64 me zinicjovaži dažšu novu expediciju, teraz po Košicoch a Prešove, dze našo vojvoďanski krajaňe diskutovaži a ponahravaži reportaže s historikami Mariánom Gajdošom, Stanislavom Konečným, Jánom Adamom, Júliu Dudášovú a etnografom Mikolom Mušinkom. Čeka œe na video-reportaž z expediciji.


Panocec Vladimir Edelinski Mikolka s Dr. Jánom Adamom
pred Prešovsku univerzitu22. - 27. juna 2015 - V. ročňik festivalu MIHAźOVSKI DESKI

U spolupraci s tradičnima spoluorganizatorami me to zaœ šicko kraœňe zvladži. Verime, že aj vam œe pačilo.


Mladi vojvodinski herci z mescečka Kula zos svoju režiserku Cacu Leňďerovu na podiju ZŠ u Vinnim pred predstaveňom Mače, žubim ce jak co kačka žubi kače. Dzeň skorej baviži pre škožarov u Mihažovci a dzeň potim u Zempžinskej eplici.


FS Kysčanka z Kisti schodzi z mihažovskej tribuni po uspešnim predstaveňu źem žebi me u haňbe ňeostaži


Kratka sprava o našich malich i vežkich potreboch od mihažovskoho Ďivadla pri fontaňe


Zempžinski kraž Kladzanskoho źUdovoho Ďivadla priňis do œerca Zempžina šaženu komediju u duchu klasickej absurdnej drami o ňemenej absurdnich osudoch našej regionalnej podnikatežskej aristokracii. Podža skutočnej udalosci!


Festivalovi ročňik uzavarlo Zahoracke ďivadlo u mihažovskim evangežickim kosceže s podmaňivim hudobno-dramatickim misterijom Podivuhodný voz Boží na osnove autobiografiji seňickoho farara zo 17. storoča Štefana Pilárika, zajatoho TurkamiVežki Piatok 2015
Na œvece novi Vajčak!

_ Štvarti Vajčak - hlaœňik œvižej vichodňarskej literaturi a umeňa - otviraju i zaviraju komixi mladoho lučkovčana Marina Zitrickoho. Vec tam reklama na košicko-prešovski Yektal, paru baœňički od zomborčana Saši Sabadoša a jeden svati obraŸčok od Lukaša PP. Jadro čisla najnovša činohra od kladzanskoho KźUDu a najvajčackejša pripovidka od zbeœňetoho Dr. Šuxa. U œtredku ňeœmeja chibic daskežo brutalni epigrami keresturskej cemnej ikoni Mirka H. Kožeja.
Vajčak dostac u košickim Artfore.


10. oktobra 2014 - Moski u MAKu
S časopisom MAK me u Novim Sadze vidaži živi album hardiœskoho pankpopera Moskija, zňati u Mihažovci a Bombaju.

_ Vedno s CD u tim MAKu višla i calkom šumna recenzija


20. - 21. septembra 2014 - Šiďanci u starim kraju
Folklorni subor Kulturno-prosvitnoho drustva "Ďura Kiš" zoz Šidu me uvedži u Kladzanoch a na kersturskim valalskim festivaže "V Keresture na pastirňi hraju".


Taňečni ansambl, mladša špivacka grupa i orkester KPD "Ďura Kiš" z Verbasu u Keresture...


... a dzeň skorej u Kladzanoch5. - 6. septembra 2014 - Skapal Pes Fest
Na druhim Skapal Pes Fesce na trebišovskim Starim Koronču me predstaviži Bend Saši Paženkaša i vlastni združeňe.
21. augusta 2014 - Intervencie
U trebišovskej Koňarňi me premietži a okomentovaži video-pasmo o našich zahraňičnich krajanoch, z trebišovskoho kraja pochodzacich.8. - 9. augusta 2014 - Expedicija '14
Na počesc Expediciji '64 me zinicjovaži novu expediciju po Vinnim, Keresture, Vežkich Ozorovcoch, Zbehňove, Vežkim Ruskove a Trebišove, dze našo hosci z Kerestura, Berkasova a Šidu pozňimaži hodnotni narečovo video-materiali.


Ozorovčanki špivaju i pripovedaju3. - 9. augusta 2014 - Do Kalapa Tour 2014
Kladzanskomu źudovomu Ďivadlu KźUD me porichtaži estradnu špargu po valaloch Banovce, Stare, Humenne, Mihažovce, Horovce a Topožani.


U mihažovskej Balamuce21. - 27. jula 2014 - Tour de Moski
Jak to najžepše zo sučasnej pankpopovej sceni me do Serbiji našim vojvoďanskim krajanom priveŸži hardiœskoho barda Petra Moskaža "Moskija". U Ruskim Keresture a.k.a. vichodňarskim pupku œveta zabavil a zaœpival na tradičnim festivaže politickej korektnosci "Heirichijada", vec u legendami opradzenim chlopskim aŸiže Bombaj a na koňec jak t. r. jedini učinkujuci Vodovafestu na mistnim bazeňe. Zabehnuc popankpopovac scih i do Novoho Sadu a do Verbasu.


20. - 21. juna 2014
Vedno s tradičnima spoluorganizatormi me pre vas porichtovaži u Mihažovci IV. ročnik festivalu narečovoho ďivadla MIHAźOVSKI DESKI. Učajs prijaži œidzem subori z vichodu (Sunny, ViDi, Divadlo pri fontáne, KźUD), zapadu (Záhorácke divadlo), severu (Divadlo Kontra) i juhu (DS Štúdio):


Mihažovski festival uzavarlo predstaveňe "Play Kafka!" Divadelnej skupini Študio z Novoho Sadu, chtori dzeň skorej zabaviži aj u trebišovskej Koňarni a dzeň po Mihažovci u bardijovskej Hrubej bašce.


12. - 13. apriža 2014
Na ďivaďelni festival "Dramski memorial P. R. Ďaďi" (46. ročňik) u Ruskim Keresture, me treci raz privedži Kladzanske źudove Ďivadlo. Druhi dzeň zabaviži i u srimskim varošu Šid.


KźUD (u 51 minuce) s aktualizovanu Zaborskoho Chujavu u reportaži Slavka Vinaja z tohoročnoho keresturskoho Memorialu.


KźUD na ňedzežnej špacirke po Šidze pred rodnim domom mažara Savi Šumanoviča...


... a u šidskej gažeriji insitnoho umeňa


Večar zabaviži Chujavu u mistnim kulturno-oœvetovim družstve "Ďura Kiš"8. marca 2014
Na œvet vibih treci Vajčak.

_ Bohovski trece čislo Vajčaka - hlaœňika œvižej vichodňarskej literaturi a umeňa - otviraju ostatňi texti našich vichicenich œpivankarov Petra Moskaža Moskija a Saši Paženkaša. Tu i falacik najnovšej predvožebnej kampaňi ďivadla KźUD. S automatovu poeziju nabila Vajčaka Strana ežeznich, s cemnu romantiku profesionalna vichodňarčinarka Kaja Papugova; s vajčackima pripovidkami keresturski pčolar dr. Šux a naš tokijski dopisovatež Zdikeši Nakamura; ščavnatima lacami a od œerca prekžacami dzevjataci mažčickej ZDŠ (z pozostalosci prof. Štefana Tóbika). Z vitvarnoho boku fanzin naœviciži Jarmila Sabova, Samčo - brat chžistoch, Milan Ladyka, našo kosceli, cerkvi a kapurki a s duchovnim slovom ho popirskala joho eminencija Svati ocec Mirko Horňak Kole.


19. decembra 2013
Škožarom u Rakovcu nad Ondavu me priňeœži vichodňarskoho barda Petra Moskaža Moskija, chtori jim zabavil a zaœpival, a hercov našej predňej činohernej sceni - ďivadla KźUD, chtori jim počitaži z kňižki "Zempžinske rozpravki" a naštudovaži s ňima hru "Mocni vrabčak".2. - 4. oktobra 2013
Privitaži me delegaciju dolnoŸemskich krajanov z Bikić Dolu a Kerestura. Povodziži mejich po Košici, Mihažovci, Starim a Klokočove. Delegat Sašo Paženkaš večar 3. oktobra zabavil u Mihažovskim alternativnim prostore Subteren.


Muzikant Sašo Paženkaš, dvorna fotoreporterka VALALu Marina Kražikova, poetka Nataša Rehak-Edežinska, generalňi tajomňik VALALu Marijan Čurni a pan ocec Vladimir Edežinski Mikolka
pred mihažovskim Zempžinskim Muzejom.september 2013
U MAKu č. 5 na september/oktober 2013 višla z pera kerestursko-novosadskoho publicisti Miroňa Džuňi šumna recenzija na druhoho Vajčaka.
Tu je u latike a pred redakčnu upravu.9. - 11. augusta 2013
Trecim rokom me dramaturgicki porichtovaži festival narečovoho ďivadla

_ _ _Mihažovski deski otvoril Veďecki viskum mihažovskoho Ďivadla pri fontaňe


Epizoda "Œžepi gadžo" a klaňačka KźUDu na koncu (abo začatku?) Zempžinskich rozpravok


Novosadski "Študio" s Ioneskovu Pedagogiku u mihažovskim Subtereňe a druhi dzeň u trebišovskej Koňarňi


Milka Zimkova ňe perširaz u Zemplinskim muzeu


Anticka feministicka komedija Lýsistrata u zahorackim podaňu Zahorackoho ďivadla


Trebišovski Ďivadlo G obžeklo Tajovskoho Ženski zakon do zempžinskich šmatoch17. - 20. jula 2013
Medži vojvodinskich krajanov me Ÿaži fotoreporterku Marinu Kražikovu a rozhlasovu redachtorku Kristinu Beričovu.


Kristina u rozhvarki s najstaršim keresturskim bačim holičom. Focila Marina.


Kristina s Marinu na Tour de nocni Kerestur.


Vodovafest 2013. Marina foci koncert Crazy Cousinsoch s hoscujucim Mirkom Horňakovim.


Kristina na Vodovafesce 2013 s Crazy Cousinsami Dorianom a Maxom. Focila Marina.14. - 16. juna 2013
Predstaveňe združeňa na MEGA-SHIT-fesce u bardijovskej Hrubej bašce. Druhi dzeň naša treca prezentacija na Literarnim stejdžu POKEfestu u Drinovskej Novej Vœi. Prezentovaži me Vajčak #2 a hosca z dažekoho Kerestura. Trecoho dňa zabavil druhi raz u Mihažovci.


Na MEGA-SHIT-fesce, podujacu bardijovskoho o.z. Different, mal VALAL infostanok a Sašu Paženkaša.


Namesto zvičajnoho mudrovaňa me na POKE-festivalčanov puœčiži keresturskoho gitarovoho virtuoza.


Sašo po roku u mihažovskej zahradnej karčme Balamuta.17. maja 2013
Predvedži me aktiviti i publikacie našoho združeňa na otvoreňu mladej galeriji Koňareň u Trebišove.


Infostanok VALALu pri vchodze do trebišovskej Koňarňi4. maja 2013
Na mocnim večare vichodňarskoho kumštu KulturEASTa u braislavskim KC Dunaj me okrem našich staršich publikaciov okreme predstavjaži druhi čislo hlaœňika Vajčak.3. maja 2013
Vibih na œvet druhi Vajčak.

_ DNUKA:
Alkodrog Metalgadžos
Decayin' Rozpjati anheli

Miroň Džuňa Vinčovanka samomu sebe z prižežitosci vstupu Jupitera do suhvizdza Dzivki
3 x kože M. H. Kole
Ivan Meďeši "Šuker" Mirko, chlapec, co žubel plachetňici
El Sulejman Hadži Sopka Bedže O tim, ked Mr No bul u Iranu
Zdravko Plančak "Zdike" Labuca pucka
Jožko Jenčo
a KźUD Čžovek bez tažentu
Bida z bitovki feat. Monikova baba Ňigda tvoja ňebudze!
Jaro s maceru Dvasto korun
Dzevjataci ZDŠ u Mažčici Idz do rici na pažici 1.


13. - 14. apriža 2013
Buži me s KźUDom už druhi raz na vichodňarskim ďivadzelnim festivaže "Memorijal P.R.D." u Ruskim Keresture u Vojvodiňe, dze zabaviži ostatňu hru "Zemplinske rozpravki pre dospelich". Druhi dzeň, na ňedzežu, œe predvedži i u Ďurďove.


Zlati kžiňec keresturkoho Memorijalu. Kladzancov i jich predstaveňe vichvažil (ňežem) pubžicista Ivan Sabadoš.Ďurďovčanoch ňemož bulo dostac zoz sali. Malka sprava o vežkim predstaveňu.Ekipa VALALu na inšpekciji radiova Ruski Kerestur1. marca 2013
Me sebe s pažinskima œedzmakmi šumňe čitaži zo Zempžinskich rozpravok.4. februara 2013
U mihažovskej kňižňici Gorazda Zvoňickoho me mladim mihažovčanom s KźUDom predstaviži kňižku Zempžinske Rozpravki. Akciju dokumentovala a reportovala Martina Králiková.31. januara 2013
Košicki kriscini Zempžinskich rozpravok me slaviži u kňihkupectve Artforum. Kňižku kriscil bači Peter Kalmus.30. decembra 2012
Pre Kladzanske źudove Ďivadlo KźUD a OÚ Kladzani me redakčňe porichtovaži kňižku Zempžinske rozpravki - povidočki ňežem pre dzecočki. U kňižke modernich rozpravok na tradični motivi me pripovidki Jožka Jenča konfrontovaži s tvorbu klasikov, jak Havrijil Kostežnik, Michajlo Kovač či Mikola Skuban.


Kňižka œe kriscila na každoročnej predsilvestrovskej premiere ďivadla u Kladzanov.3. - 5. augusta 2012
Pozvaži me na Slovensko ruskokeresturskoho œpivaka a gitaristu Sašu Paženkaša a s pomocu agenturi Ďuri Sound System me mu tu zorganizovaži 3 viňikajuci koncerti:


3. augusta 2012 - na podiju mihažovskoho klubu FreeDom.


4. augusta 2012 - na gigu pri Viňanskim jaŸere doprovodzil Sašu bubňar mihažovskich KSS - Vacho.


5. augusta 2012 - rozlučkovi koncert u mihažovskej zahradnej karčme Balamuta.

Strasci - booklet - Gu CD-čkom s aktualnim albumom "Strasci" me posluchačom porichtovaži booklet zos Sašovimi textami a komentarami gu œpivankom.

Publika krašňe prilapela moju muziku - Reportaž zoz Sašovoho turne višla u novosadskich novinkov Ruske slovo 17. augusta 2012.23. - 24. juna 2012
S pomocu Zemplinskoho muzea a podporu mihažovskich Domu Maici Slovenskej a MsKS a grantovoho projektu KSK Terra incognita me u Mihažovci porichtovaži druhi ročňik prehžadki vichodoslovenskoho ďivadla MIHAźOVSKI DESKI (2012).


Z peršoho dňa DESOK: Viňanski Ďivaďelňici zos situačnu komediju Svadzba (na motivi povidki M. M. Zoœčenka).


Z druhoho dňa DESOK: Janko i Nada Lenďerovo z Verbasu u duodrame Draha do naďiji autora Micheona Chun Khana.16. juna 2012
Na 2. ročňiku POKE festivalu u Drinovskej Novej Vœi me zaœ vzorňe reprezentovaži kňihkupectvo ArtForum. S pomocu ikoni vranovskoho undergroundu Jožka "Katrina" Katriňaka me predstaviži perše čislo hlaœňika našoho združeňa, fanzinu Vajčak.


Jožko "Katrin" Katriňak œpiva œpivanki svojoho kamarata Petra Moskaža "Moskija", čijo texti otviraju 1. čislo Vajčaka.13. - 22. apriža 2012
Na 44. ročňik festivalu vichodňarskoho ďivadla "Memorijal P.R.D." do Ruskoho Kerestura me privedži Kladzanske źudove Ďivadlo KźUD.


21. apriž 2012 - Generalna skuška KźUDovej hri Džvirata na deskoch u ruskokeresturskim Dome kulturi.


Fotbalamutu predvid KźUD 22. apriža 2012 u Kocure.


Členove VALALu v užicoch Ruskoho Kerestura s pisatežom Ivanom Meďešijom.15. novembra 2011
Višlo nam 1. čislo literarnoho hlaœňika.

PDF_ Vajčak #1
OBŒAH:
Peter Moskaž "Moski" Pankpop
Ivan Meďeši "Šuker"
Špaciri po spodku dunca
Bombužare www.DavidovskaKreu.tk
Vitvarni kucik Bukovohorska keramika
Mirko Horňak "Kole" Pžuvaňe i druhi pisňi
Jožko Jenčo
a KźUD Džirata na deskoch
Škožare V. i VI. klasoch OŠ i Gimnaziji u Ruskim Keresture
Popoladňu baržej lajem


26. juna 2011
S pomocu Zemplinskoho muzea a podporu Maici slovenskej me u Mihažovci porichtovaži perši ročňik festivalu ďivadla u vichodoslovenskich narečioch MIHAźOVSKI DESKI.


ŇeohroŸena gdovica Aranka Meďeši u mono-komediji Mustra


Davni pajtaški Monika Hardi i Daniela Tamaš u Elegantnim popoladňu


Milka Zimkova jak Martečka u mono-tragediji Bonsuar, umelci


Milka Zimkova jak Johanka Ovœena u Ňevežo nas idze, ňevežo nam treba25. juna 2011
Kňihkupectvo ArtForum nas popitalo reprezentovac ho na prešovsko-košickim POKE festivaže u Drinovskej Novej Vœi.


Kocurica Aranka Meďeši čita z kňižki Trome BracaMihažovčan Rado Radovčič čita z Kvaœnej Kňižki Ivana Meďešija.17. maja 2011
Na Muzejni dňi Zemplinskoho muzea u Mihažovci me privedži Kladzanske źUdove Ďivadlo.


Na svojim peršim vistupeňu u Mihažovci predvid KźUD Bohovsku komediju16. maja 2011
Na rusinskej stranke Holosy prispevkom "Slovenskí Vichodňare alebo vojvodinskí Rusnaci? – na margo vydaných knižných titulov vydavatežstva Valal" upozorňil na našo vidavatežski počini pan Petro.

Na joho recenziju me isto tam reagovaži člankom "Slovenski Rusnaci", chtori tiž ňeostal bez komentarov.13. apriža 2011
Vidaži me faksimile Pčolarstva Gejzi Žebrackoho z roku 1910.

PDF na cisk_ Gejza Ž e b r a c k i: Pčolarstvo
Kratka nauka o pčoloch pre vichodnoslovenski žud. Prešov 1910.


30. marca 2011
Združeňe œe predstavilo u časopiœe MAK č. 1/2011, u članku "VALAL - združeňe Vichodňaroch" (str. 17 - 18).17. februara 2011
U intervijume "Keď slovenčina má grády" nas prikladňe zvidzicežnil Patrik Garaj, šefredachtor internetovich novinok TREND.september 2010
TV Vojvodina odviœilala dokument Slavka Vinaja o vidatej našim združeňom Kvaœnej Kňižce Ivana Meďešija Šukera:6. augusta 2010
Na Mini-punk-fesce na Zemplinskej Širave me pokrisciži 2. publikaciju našoho združeňa: Kvaœnu kňižku Ivana Meďešija Šukera.

ukažki_ Ivan Meďeši: Kvašna kňižka
Mesijaš dr. Šux a joho uspešna masturbacija bez orgazma


Kresna Pea, kresni Rado čita z Kvaœnej kňižki, z baœňčki "Tranzicija i mladzež":

Pečinku či mam, ňeznam, najskorej som ju viznojel.
Ja znuka prazni, jedine, co ostalo, to Ÿežena husta radijoaktivna kaša,
chtoru vicharkujem každe rano do misi, dze œe vona žipňe
a ja œe œikajuci bezuspešňe namaham ju zžac zos mojim mizernim prudom.
Œikžina pečaca i čujem, jak mi mojo chlopske vemeno nahriza,
raz je farbi červenej, raz je farbi čarnej, sinu moj!6. augusta 2010
Na Mini-punk-fesce na Zemplinskej Širave me predstaviži mladi keresturskich pankrokeroch Crazy Cousins i s hoscujucim Mirkom Horňakom "Kolejom".


Šaženi bratňaci na Širavejar 2010
Višla perša publikacija našoho združeňa: kňižka žudovich pripovedok z vojvodinskoho Kocura, Trome braca.

ukažki_ Trome braca - Pripovedki z Vojvodini
Rozkladaju Imre Farkaš, Osip Kužič ta Mitro Palančaňi
Zapisal Volodimir Hnauk r. 1897