Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi


Pišce na: valal (śľimačok) ilonas.net

Našo perši stanovi (2010)

Združeňe zaregistrovano 5. 3. 2010 Ministerstvom vnutra SR pod č. spisu VVS/1-900/90-353 55
IČO: 42 11 04 08
DIČ: 2023065792
Čislo našoho bankovoho učtu: 20315552/6500