Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Humenne
N48°56' E21°54'

_Varoščik na pravim brehu śtredňoho toku Laborca, za sutokom Laborca s Cirochu.


Humenne r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beśedi z Humennoho na str. 380 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
poznogoticka rebrova klenba śvetiňi franciškaňskoho koscela


Laborec pri Humennim