Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Gejza Žebracki
(1869 Prešov - 1951 Bardijov)

_Teolog, ośvetovi a vlascivedni pracovňik śe po skončeňu gimnazija v Prešove učil za rimokatoľickoho pľebana v Košicoch. Začinal jak vichovavateľ, vec kaplan v Soľivare, a medzi r. 1900 - 1912 pľebančil v Plavči. V Bardijove, dze bul pľebanom od r. 1913, dośahnul viznačne cirkevne postaveňe, stal śe generalnim vikarom i papežskim prelatom.
V roku 1918 bul povereni aj vedzeňom bardijovskoho muzeja. Za zasluhi v muzejňictve bul zvoľeni za podpredsedu Zvezu slovenskich muzejoch. Od roku 1924 zastaval funkciu bardijovskoho starostu (birova).
Pisal po maďarski i po vichodoslovenski, okrem "Pčolarstva" z 1910-oho je, podľa nazoru prof. Halagi, avtorom aj "Šľabikara a peršej čitanki pre počatne vichodoslovenske školi", z 1919-oho - z dobi Slovenskej Radovej Republiki.PDF na cisk_ Gejza Ž e b r a c k i : Pčolarstvo. Kratka nauka o pčoloch pre vichodnoslovenski ľud. Prešov 1910. Faksimile Valal 2011.

PDF_ "Vecej šarišske učiteľe": ŠĽABIKAR A PERŠA ČITANKA pre počatne vichodoslovenske ľudove školi. Prešov 1919.