Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Bardijov aka Barďejov
N49°17' E21°16'

_
portal varošskoho domuVaroš bžizko severnej hraňici slovenskoho jazikovoho arealu. Založiži ho Ňemci u 13. storoču, jak pisomni jazik tu svoho čaru žila i požščina, od polovki 19. storoča hlavňe maďarčina. Pred rokom 1900 tu L. Niederle zaznamenava 53% Slovakov. V Bardijove pžebančil Jan Andraščik - autor Šenku palenčenoho, ta vec i Gejza Žebracki, avtor Pčolarstva, Šžabikara a peršej čitanki pre počatne vichodnoslovenske žudove školi a redaktor Našej Zastavi.


Bardijov r. 1820, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beœedi z Bardijova na str. 310 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.S. M a z u r : Bardejov - Bardijov - Bardiov. Slovenská reč. Roč. XI., č. 3., str. 65.
bardijovska užička


bardijovski rinek