Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Naša Zastava
(Prešov 1907? - 1918?)
(Košice 1939? - 1945?)


_
Hlavička fašistama obnovenej Našej ZastaviKomedialňe servilni hlaśňik skomirajucej monarchiji, obnoveni pod čas anektovaňa južnoho Slovenska hortijovskima fašistami, kedi služila "slovjackomu" separatizmu. Primitivna xenofobija fašistickej Zastavi už baržej na haňbu jak na śmich, ta z ňej ňevoľime aňi širic ukažki."Ružovo ľisti" - ilustracija mentalnej urovňi Našej Zastavi pod čas 1. śv. vojni: