Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Pozdišovce
N48°43' E21°51'

videjko z r. 1951

pozdišovski śpivanki, 1952

harčarski dokumenti z r. 1735 i 1924.

_
oblak ostatňej harčarskej chiži u PozdišovciVichireni harčarski valal na vichodnej pece Pozdišovskej riňovej formaciji, na sutoku Ľipovca s Dušu.


Pozdišovce r. 1826, na druhohim vojenskimo mapovaňu
Pozdišovce pred Vihorlatovu panoramu


Križ pri draźe z Pozdišovec do Močaran hlaśi:
TENTO SZVATI KRIZS NA PAMJATKU DAL VISTAVIC SZOTAK JANOS 1901
Čardaš a čapaš, karički z Pozdišovec (1951)Pozdišovski śpivanki
U: Ester P l i c k o v á : Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959.Dokumenti cechu pozdišovskich harčarov (1735) dokladajuci tedišňi uradni slovenskim jazik s lokalnima narečovima prvkami a jich pozňejši prepis (1924) na lokalnim slovenskim jaziku s elementami tedi aktualnoho uradnoho.
U: Ester P l i c k o v á : Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959.

Harčarki