Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Trebišov
N48°37' E21°43'

_
Poznogoticki pereňijovski epitaf u farskim kosceľe...


Trebišov r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Trebišova na str. 357 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Maturanci chtorejšik trebišovskej śtredňej školi: Maštaľna Ruženka
Detail z druhoho trebišovskoho epitafa