Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi


Stare
N48°51' E21°52'

_
Stari sipaňec u StarimValal na ľevim brehu śtredňoho ceku Laborca, na zapadnim koncu Vihorlatsko-Gutiňskoho vulkanickoho lancku, jv od Brekovskej dziri.


Stare r. 1826, na druhim vojenskim mapovaňu


Stare (za stromami) od zapadu na akvareľe Thomasa Endera z 19. storočaV. K m e c , F. M a t ú š : Svadba zo Starého. Staré 1999.