Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Štefan Tóbik
(1909 Hnúšťa - 1969 Hnúšťa)

sk.wikipedia.org/wiki/Štefan_Tóbik
_

Š. T ó b i k : Východoslovenské nárečia (Úvod do ich ďalšieho výskumu a štúdia). Nové obzory 7, Prešov 1965, str. 235-268.