Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Banovce
aka Bánovce nad Ondavou
N48°41' E21°48'

_
krajinna dominantaValal na ľevim boku dolňoho toku Ondavi, južňe od Pozdišovskej riňovej formaciji.


Banovce r. 1782-5, za peršoho-jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Banovec na str. 368 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Banovski ihrisko


Vistavba sluňečnej elektrarňi


Bivala staňična karčma


Staňica Banovce nad Ondavou


Chižočka stara


Sudzba prostej chiži obrazom sudzbi prostej beśedi