Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Jožko Jenčo
(* 10. 3. 1978 Vranov)

_Spoluzakladaceľ, režiser, autor a umelecki veduci Kladzanskoho ĽUdovoho Ďivadla "KĽUD". Po vištudovaňu slovenskoho jazika a etiki na Fakulce humanitnich a prirodnich nauk u Prešove (1996 - 2001) śe na braťislavskej VŠMU (2002 - 2007) viučil za ďivaďelnoho režisera. Od 2005-oho robi i na filmovich projektoch: "Trvalé bydlisko Kladzany" - dokument o problemoch sučasnej spoločnojsci na vichodnim Slovensku (namet a spolupraca na scenaru); "Magický Zemplín" - dokument o hľedaňu čarovnojsci Zempľina v prirodze, ľudzoch a ich spominkoch... (namet, scenar i režija); i na kratkich minutovich filmoch, s chtorima beha po šeľijakich medzinarodnich festivaloch.