Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Turbo-folk

_Je to fajn, fajn, fajn...


Gamma z Vranova: Darmo, mamo, darmo.Excellent z Vranova: Palenocka samohonkaFamily od Košic: Dobri večar, frajirečko mojaAvanti od Bardijova: Ňeœka vam tu veœeža hrameZ tich žepšich: Medium z Čirča: Dzivče počarovne


a veži, veži druhi...