Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Sokoľ
N48°48' E21°13'

_
ostatki ranogitckoho sokoľskoho hraduValal na pravim brehu Hornadu, severňe od Košic.


Sokoľ medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaJ. S a b o l : Zo severoabovskej vetnej intonácie. Nové obzory 9, Prešov 1967, str. 279-292.

J. S a b o l : Expresivita slova v sokoľskom nárečí. Nové obzory 7, Prešov 1965, str. 309-322.