Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Podhradze
aka Spišské Podhraďie
N49°00' E20°45'

_
Mescečko pod najvekšim śtredňoeuropskim hradomMescečko pod komitatnim hradom historickej Śpišskej župi. Rodzisko Štefana Liptaka.


Śpišska Kapitula, Podhradze a hrad medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši hadanki z Podhradza na str. 236 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Podhradze zoz Śpišskoho hradu


Hrad z Podhradza


...