Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Pavlovce aka
Pavlovce nad Uhom
N48°37' E22°04'

_Valal na ľevim boku dolňoho toku Uhu. Rodzisko Milana Tancoša (opať Rom-pop).

Milan_Tancos-Pavlovce.zip


Pavlovce r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaKebi śerco kridla malo
Ján Kondor
Zo zbirki Neusni srdce, Bratislava 1987.

Kebi śerco kridla malo,
nabic bi me zochabilo
večer samoho:
Za co ho ja doma trimem,
neprituľim aňi v źime,
kričim na ňoho?
Ľem raz bi mi odľecelo,
zostalo bi prazdni celo,
haňba zostala:
Ňeznal bim co spravic perši,
bim ňestracil najšumňejši
dzivče z valala.Zoz: P . K a r p i n s k ý : Nárečie obce. In: L . G a č k o v á , M . M o l n á r zost.: Pavlovce nad Uhom (1327-2006). Prechádzka históriou a sučasnosťou. Pavlovce nad Uhom 2006, str. 236, 237. Texti poskitnul M. Chochol z narečovoho archivu Jazikovednoho Ustavu Ľudovita Štura SAV.Pavlovski śpivanki
Zoz: L . G a č k o v á , M . M o l n á r zost.: Pavlovce nad Uhom (1327-2006). Prechádzka históriou a sučasnosťou. Pavlovce nad Uhom 2006, str. 245-250.
Stari rameno Uhu kolo Pavlovec