Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Lisičevo
N48°29' E23°16'

česka stranka o Lisičeve
lisičevski hamor
_
lisičevski hamorHutňicka osada slovenskich kovaľov na Poloňiňe, na jarku Kušňica - ľevim pritoku Boržavi.


Lisičevo za peršoho vojenskoho - Jozefinskoho mapovaňa r. 1782-5
Ukažka slovenskej beśedi z Lisičeva z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998,
dze je na str. 47.sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.