Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Kolčino
abo tiž Friďešovo
N48°28' E22°45'

_
Pamjatki po miocennej vulkanickej činnosci nad KolčinomValal severňe od Mukačeva, na pravim brehu Latorici, na jej viusceňu z Vihorlatsko-Gutińskoho vulkanickoho lancku zpomedźi Makovici i Dluhodo Ďilu.


Mapka Kolčina z r. 1782-5, z peršoho vojenskoho - Jozefinskoho mapovaňa
Ukažka slovenskej beśedi z Kolčina z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998.
dze je na str. 47.sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.