Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Huta
N48°42' E22°22'

_Das tri sklarski osadi na j-v svahu Popričnoho, nad valalom Kameňica, nad pravim brehom Uhu.


Huti, Kameňica i Uh za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa u r. 1782-5 (Pozor, mapka o polovku meňej podrobna jak druhi z toho mapovaňa na totej stranke.)
Ukažka slovenskej beśedi z Huti z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998,
dze je na str. 46. sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.