Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Hanušovce
aka Hanušovce nad Topľou
N49°01' E21°29'

_Varoščik na pravim brehu śtredňoho toku Torisi. Pľebančil a svojo "Hrozne a Strašne
Rozpravki o Chorobe Choleri a Rozbroju Proščavi vo viššich stranoch Uherske Źeme Kristova roka 1831 v kratkosci spisane pre obecni v tim čaśe vzbureni Ľud ku pokajaňu"
tu napisal Andrej Čorba.


Hanušovce r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beśedi z Hanušovec na str. 321 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Oslavi SNP


Stara fotka s viaduktom


Hanušovce Ňeśka


Delegaci z Laškovec


Z ranogotickej dekoraciji farskoho koscela


Na dvore