Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Dloholuka aka Dlhá Lúka
N49°20' E21°17'

_
Dloholucke žridloValal na jarku Kameňec, pravim pritoku Topľi, severňe od Bardijova. Rodzisko Ferdinanda Buffi.


Dloholuka r. 1782-85, za peršoho - jozefinskoho vojenskoho mapovaňaTextove ukažki z publikaciji - F. B u f f a : Nárečie Dlhej Lúky v bardejovskom okrese. Bratislava 1953.

Slovňičok gu študiji - F. B u f f a : K nárečovým názvom rastlín v Dlhej Lúke v severnom Šariši. Jazykové štúdie II. Dialektológia. Bratislava 1957, str. 286-297.
chižočka stara


dom z r. 1907


dom z r. 1929


dloholucke ochotňici roku 1948