Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ferdinand Buffa
(* 22. 1. 1926 Dluha Luka)

p r o f i l
_Lingvista, dijalektolog, lexikolog, lexikograf i polonista, autor śvetovo najuznavaňejšej slovenskej jazikovej monografiji (Nárečie Dlhej Lúky, 1953).F. B u f f a : Slovník šarišských nárečí. 2004.

F. B u f f a: O slovotvorných svojskostiach východoslovenských nárečí. Nové Obzory 28, Prešov 1986, str. 177-185.

F. B u f f a : Slabičné r, l vo východoslovenských nárečiach. Nové Obzory 11, Prešov 1969, str. 395-148.

F. B u f f a : K charakteristike východoslovenských nárečí. Nové Obzory 9, Prešov 1967, str. 263-277.

F. B u f f a : Východoslovenské nárečia. Vlastivedný časopis roč. XI, 1962.

Slovňičok gu študiji - F. B u f f a : K nárečovým názvom rastlín v Dlhej Lúke v severnom Šariši. Jazykové štúdie II. Dialektológia. Bratislava 1957, str. 286-297.

Textove ukažki z publikaciji - F. B u f f a : Nárečie Dlhej Lúky v bardejovskom okrese. Bratislava 1953.Vibrata biblijografia

_ 1953 Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava, Veda.
_ 1995 Šarišské nárečia. Bratislava, Veda.
_ 1998 Poľsko-slovenský frazeologický slovník. Prešov, Náuka.
_ 1998 Z poľsko-slovenských jazykových vzťahov. Konfrontačný náčrt. Vydané z príležitosti XIII. medzinárodného zjazdu slavistov v Krakove 1998. Prešov, Náuka.
_ 2004 Slovník šarišských nárečí. Prešov, Náuka.
_ 2004 Moja Dlhá Lúka. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška.
_ 2007 Odveké múdrosti šarišského ľudu. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška.