Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ciroske Dluhe
aka Dlhé nad Cirochou
N48°57' E22°03'

_Valal na Ciroche, jeden zoz sotackich valalov.


Ciroske Dluhe r. 1825, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši naukovi zapis slovenskej beśedi z Dluhoho na str. 388 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Kratka staňička u Dluhim


Zaujimavi goticki koscel