Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Antalovce aka Antonivka
N48°37' E22°31'

mapka z r. 1782-5
narečovi text
_Valal u dožiňe rički Vijoli u Makovici - segmence Vihorlatsko-Gutiňskoho vulkanickoho lancku, pod huru Tokarňa. Začatkom 18. storoča ho oœidžiži slovenski hutňici.


Mapka Antalovec z r. 1782-5, z peršoho vojenskoho - Jozefinskoho mapovaňa
Ukažka slovenskej beœedi z Antalovec, z publikaciji
Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov z odborného seminára konaného v Bratislave 19. 12. 1997. Dom zahraničných Slovákov 1998,
dze je na str. 45 sučascu študiji
Š. L i p t á k : O lexikálnej stránke slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine.