Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ňižni Žipov
N48°34' E21°38'

_
Žipovski ňevestiValal na pahorkatim karčku Zemplinskich verchov, jv od Slaňeckoho prešmiku, na jarku Chlumcu - ľevim pritoku Ondavi.


Ňižni Žipov medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa.M. L e j k o : Svadba z Ňižného Žipova (vešeľe). Žipov 2003