Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Vagaska Huta
aka Vágášhuta
N48°25' E21°32'

_
Vagaska Huta r. 1857, za druhoho vojenskoho mapovaňa


Mapka valalov novodobej maďarskej Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi so zaznamenanima slovenskima śpivankami u publikaciji: Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964.Śpivanki z Vagaskej Huti u publikaciji Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964:
...