Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ž u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Udavske
N48°58' E21°58'

_Valal na pravim brehu Udavi, pri ževostrannim viusceňu jej dožini do dožini Laborca.


Udavske r. 1825, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beœedi z Udavskoho na str. 284 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Udava u Udavskim


Obisce


Predňa chiža


Školska celocvičňa