Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Ubrež
N48°47' E22°07'

_...


Ubrež r. 2005Pripovidki z Ubreža zoz: F. H o u d e k : Nárečia slovenského Východu. U: Slovenské pohľady 1901, str. 596-599:
Panorama Ubreža s Vihorlatom


Ubreska ľenčata naves, pohľad na zapadnu polovku z koscelnej turňi


Ubreska ľenčata naves, starši pohľad na zapadnu polovku z koscelnej turňi


Ubreska ľenčata naves, pohľad na južnu uľičnu frontu z koscelnej turňi


Ubreska ľenčata naves, pohľad na vichodnu polovku z koscelnej turňi


Ubreska ľenčata naves, starši pohľad na vichodnu polovku z koscelnej turňi


Ubreska ľenčata naves


Žuravi (vahadlovo studňe)


Amerikanska chiža


Amerikanska chiža


Vinoveni predok amerikanskej chiži


Rodzina pred svoju chižku, 1910


Nacvik spartakijadi, 1960


Nacvik spartakijadi, 1960


Ubrežčaňe pred faru, 1964


U cerkvi


Mladi čitateľ


Stolnotenisovi zapas Ubrež - Kaluža


Stolnotenisovi zapas Ubrež - Kaluža


Ubrežčaňe, osada Jaruška


Ubrežčaňe, osada Jaruška


Ubrežčaňe, osada Jaruška


Ubrežčaňe, osada Jaruška