Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

The Heads
(..., Prešov?)

_
Ce rozbijem jak gadžo zahradku!Kratkometražne filmove študijo z Šariša.Fontana pre Zuzanu 1

Fontana pre Zuzanu2

Star Wars aka daťe si kavu?

Angelika a sultan

Katastrator

Ta tu Popelka

Winetou aka Jak śe idze do Ľipan?