Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Tašoľa abo Tašuľa
N48°39' E22°10'

_...


Tašoľa r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Tašoľi na str. 410 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Pľeveň s vipľitanima scenami