Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Tarnava
N48°49' E21°56'

_Potočni valal na Tarnavskim jarku na južnim svahu zapadňoho konca Vihorlatsko-Gutiňskoho vulkanickoho lancku.Tarnava r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaJ. C h a b a : Slovo o svadbe z môjho domova. Almanach Zemplina 1958, str. 151-158.
Tri z veľich zachovanich fasad amerikanskich chižov u Tarnave