Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Stropkovi aka Stropkov
N49°12' E21°39'

_...


Stropkovi r. 1820, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi zo Stropkov na str. 368 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Kartka


Soós Elemér, rekonštrukcija śtredovekoho vipatrunku stropkovskoho hradu.


V kosceľe