Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Stražske
N48°52' E21°50'

strazcanski ribare

_
Chemko StražskeValal, ňeś mali varoš na pravim brehu śtredňoho Laborca, takoj pod Brekovsku dziru.


Stražske za druhoho vojenskoho mapovaňa r. 1826P. S a b o l o v á - J e l í n k o v á : Jak me hutoreľi. Krátky slovník nárečia slovenského - straśčanskoho. 2. rozšírené vydanie, Mesto Stražské 2004.

Najstarši zapis slovenskej beśedi zo Stražskoho na str. 371 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Centrum


Budovaňe malej vodnne elekrarňi na Laborcu


Laborec pri stražskim pred regulaciju


Kartka


Stražčanski parobci


Stražčanski dzivki


Obisce


Pľevňe


Stražčanski park


Thomas Ender, akvarel stražčanskoho parku u 19. storoču.