Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Sobrance
N48°45' E22°10'

_...


Sobrance r. 1826, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi zo Sobraňec na str. 391 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Panorama


Centrum


Muzeum gitar


Muzeum gitar