Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Sobinov
N49°06' E21°05'

_Varoš ....


Sobinov zoz satelita r. das 2010


Maketa śtredňovekoho Sobinova
Obchod na korze, (1965, režisere Ján Kadár + Elmar Klos), perši film choľem dakus uplatňaci vichodoslovenski jazik, pravda ňebarz dośľidňe - bežni sobinovski remeśelňik 1940-ich rokoch, Brtko (Jozef Króner), bi automaticki trebal znac ľem po šarišski. Akuratňe beśeduje akurat druha hlavna postava, stara Židovka (Ida Kamińska) i daskeľi štatistki. Na jazikovo autentickejši film, Pasla koňe na betoňe scenaristki Milki Zimkovej, trebalo čekac až do r. 1982.Najstarši zapis slovenskej beśedi z Sobinova na str. 286 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.

interier farskoho koscela sv. Jana Krisciteľa