Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Š.M.Z.
čiže Šmerc Mertvich Zdochľinoch
(cca 1994 Ruski Kerestur)

_
Śpivač Š.M.Z.: Nedžad Cifrić "Šaro"Š.M.Z. aka Šmerc Mertvich Zdochľinoch bul dead-grind-core band i naspravdi až i bulo dosc probi i hrali sme z času na čas od 94. ľebo 95. Pod čas našej probi spadnul križ zoz cerkvi! Členi popri mňe buli Nedžad Cifrić "Šaro" vokal; Vladimir Bučko "Laci" bugni a daraz hral i moj brat Sašondo bas, Zlatko Čelebič "Choze" bugni ľebo vokal po potrebi i Vaňo Dula druhi vokal i marketing agent... Raz sme nastupeli na Keresturijadi, das u 97.? Na tonskej probi sme odduli šickich a na samim nastupe mi ňesceli ukľučic gitaru do pojačala (marshall), ta nas ľedvo bulo čuc, t.j. sabotirali nas a spravdi sme še uvežbali. To za mňe dosc čežki časi i šicko mi u pametaňu take mutne i pomišane i ňejasne, bo som še tedi zňimal zos kojdzejakoho toxikovaňa, ta to take... Višli sme na Makovim CD-ju, aľe to barz podli i ňeartikulisani zňimki.

Siniša Sopka, virivok z richtanej publikaciji "Naj žije šmerc!""Jednoho dňa..."
Siniša Sopka

Jednoho dňa zdochľini ožiju
i budu še gadzic od vas, mertvich,
pretože pridze čas,
ked budu srac i bľuvac
po vašich tepichoch i regaloch,
šikac do stribernich servisoch,
perdzic vam do zahlavčkoch
i ric ucerac s vašima
ručno heklanima partočkami.
Dzeci šorovi podavja u septičkej,
vašo ženi čisti i pachňaci
budu silovani i porozmascovani
po muroch rozvaľeňiskoch.
Budu povaľani šicki zgradi i mosti
chto prežije, poje ho joho pes
a pes umre od trovaňa s ľudskim
mozgom
i postaňe zdochľina.

Druhi texti, od Nedžada Cifrića, t.č. ňezvestni.