Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Śmižani aka Smižany
N48°57' E20°31'

_
pečec z r. 1688 s erbom ŚmižanValal na ľevim brehu horňoho ceku Hornadu, pred Špisku Novu Vśu.


Śmižani medži r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej bešedi zo Śmižan na str. 221 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
...


...


...