Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Široke
N48°59' E20°56'

Futbalovi Klub Široke

_Perši valal na šarišskej straňe Braňiska, pod prameňom rički Śviňki.


Široke r. 1821, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Širokeho na str. 281 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Širocki futbalovi mančaft


Širocki futbalovi dorost