Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Siplak
aka Košice-Krásna
N48°40' E21°19'

_Valal na ľevim, ňeś už i na pravim brehu Hornadu, pod Košicami. Ňeś sučasc Košic.


Siplak r. 1853, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi zoz Siplaku na str. 344 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.

Hornad 2010


Krasna staňička