Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Veľki Šariš
N49°02' E21°11'

_Varoščik sz od Prešova, pod župnim Šarišskim hradom.


Veľki Šariš r. 1820, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapisi slovenskej bešedi z Veľkoho Šariša od str. 253 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
The Heads: Daťe si kavu u Veľkim Šarišu?Interijer ranogotickej kapľici sv. Kunhuti

Momentka z Veľkoho Šariša s brehom s komitatnim hradom