Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Šaca
N48°38' E21°10'

_
Centrum valala...


Šaca r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa
Karički z Šaci śpiva r. 1967 i 2002 Maria Mačoškova

Najstarši zapis slovenskej beśedi zo Šaci na str. 341 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Špitaľ u Šaci.


Ľetohradok


...