Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Rozhanovce
N48°45' E21°20'

_...


Rozhanovce r. 1819, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Rozhanovec na str. 349 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
koscel


pośilovňa