Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Višne Repaše
N49°04' E20°41'

_Valal sv od Ľevoči, pod prameňom Torisi.


Višne Repaše r. 1821, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Višnich Repaš na str. 252 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
romanski koscel


tradični zrub