Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Rebrin-Krašok
aka Zemplínska Široká
N48°41' E21°98'

narečovo texti

śpivanki

mena i prezivki
_
Mlada ňevesta zač. 20. storočaDvojvalal na ľevim brehu ňižnoho toku Laborca, r. 1960 zjednocena pod menom Rebrín-Krášok, od 1961-oho Zemplínska Široká.


Krašok s Rebrinom r. 1782-5, za peršoho, Jozefinskoho vojenskoho mapovaňa.Materijali oskenovani z monografiji: G a č k o v á, L., M o l n á r, M. zost.: Zemplínska Široká - história a súčastnosť, Obecný úrad Z. Široká 2006.Materijali oskenovani z monografiji: G a č k o v á, L., M o l n á r, M. zost.: Zemplínska Široká - história a súčastnosť, Obecný úrad Z. Široká 2006.