Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Raslavice
N49°09' E21°19'

_
Raslavicke čaje...


Raslavice r. 1820, za druhoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Raslavic na str. 303 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.FS Raslavičan: Zahrajce mi, raslavicke hudaci! 2004.