Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Radio-televizija Vojviodini
Radio Novi Sad 3
Program pre narodnostni menšini

http://82.117.194.13:9030/listen.pls

http://www.rtv.rs/

program

_

Zipnuti radio-drami na vichodňarsko-serbskim jaziku z produkciji ruskej redakciji Radija Novi Sad:

Vladimir Naď: Baron Prašil
Edna Mazija: Baviska na zadňim dvore
Štefan Hudak: Buket ružoch pre paňi Izabelu
Štefan Laňi: Časi cmoti i strachu
Ivan Andriś: Čorkan
Tomi_Arsovski: Dosije T198
Michal Ramač: Felicija
Juraj Madacki: Ľeto
Irina Hardi - Kovačević: Kura ric
Ďura Papharhaji: Mistični obrazi
August Strinberg: Mocňejša
Ľijan Lokić: Pričina života
Miodrag Petrović: Psi
Ďuri Papuga: 17 roki
Andrej Amalrik: Skazka o bilim bujačku
Mikola M. Kočiš: Svatove
Štefan Hudak: U šľepej uľički
Milan Belegisanin i Ivan Fece: Vracaňe
Ivan Fece: Zamka

Pre dzeci

Milenko Grgar: Dožice u solitere
H. Ch. Andersen: Dzivčatko zos širkami
Borislav Atanasković: Lovar na bilu bramušku
Alexander Obrenović: KajaViber z programu Radija NS 3
(vsl.) po vichodňarsko-serbski
(ssl.) po śtredoslovenski
(rom.) po ciganski

PONDZELOK

_ 06:00 - 07:30 Raňajša programa (vsl.)
_ 07:30 - 07:40 Raňajši dzeňňik (vsl.)
_ 07:40 - 08:00 Muzika

_ 08:00 - 08:50 Správy, Udalosti, Na cestách, Téma (ssl.)
_ 08:50 - 09:00 Detský kútik (ssl.)
_ 09:00 - 10:00 Správy, Dopisovatelia, Zaujímavosti, Téma (ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:30 Z našoho stredku (vsl.)
_ 12:30 - 13:00 Zoz sportskich terenoch (vsl.)
_ 13:00 - 14:00 Z našich mestoch (vsl.)
_ 14:00 - 14:45 Radio novini (vsl.)

_ 15:00 - 15:05 Novinki dňa (ssl.)
_ 15:05 - 17:00 Rádio šport (ssl.)
_ 17:00 - 17:25 Rádio noviny (ssl.)
_ 17:25 - 18:00 Zo starých zásuviek (ssl.)

_ 21:00 - 23:00 Romano programos (rom.)

VTOROK

_ 06:00 - 07:30 Raňajša programa (vsl.)
_ 07:30 - 07:40 Raňajši dzeňňik (vsl.)

_ 07:40 - 08:00 Muzika

_ 08:00 - 08:50 Správy, Udalosti, Na cestách, Téma (ssl.)
_ 08:50 - 09:00 Detský kútik (ssl.)
_ 09:00 - 10:00 Správy, Dopisovatelia, Zaujímavosti, Téma (pokračovanie)(ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:30 Muzični veňec (vsl.)
_ 12:30 - 13:00 Evropski integraciji (vsl.) _ 13:00 - 13:30 Pod lupu (vsl.)
_ 13:30 - 14:00 Muzika
_ 14:00 - 14:45 Radio novini (vsl.)

_ 15:00 - 5:05 Novinki dňa (ssl.)
_ 15:05 - 17:00 Kronika (ssl.)
_ 17:00 - 17:25 Rozhlasové noviny (ssl.)
_ 17:25 - 18:00 Stretnutia (ssl.)

_ 21:00 - 23:00 Amen adaďives (rom.)

_ 23:00 - 00:00 Ozveny koncertných dvorán (ssl.)
_ 00:00 - 06:00 Nočný program (ssl.)

ŚTREDA

_ 06:00 - 07:30 Raňajša programa (vsl.)
_ 07:30 - 07:40 Raňajši dzeňňik (vsl.)

_ 07:40 - 08:00 Muzika

_ 08:00 - 08:50 Správy, Udialo sa, Na cestách, Téma (ssl.)
_ 08:50 - 09:00 Detský kútik (ssl.)
_ 09:00 - 10:00 Správy, Dopisovatelia, Zaujímavosti, Téma (pokračovanie) (ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:30 Chorska tradicija (vsl.)
_ 12:30 - 13:00 Švet biznisa (vsl.)
_ 13:00 - 14:00 Dom i porodňica (vsl.)
_ 14:00 - 14:45 Radio novini (vsl.)

_ 15:00 - 15:05 Novinky dňa (ssl.)
_ 15:05 - 16:00 Hospodárske horizonty (ssl.)
_ 16:00 - 17:00 In tin - Vysielanie pre mládež (ssl.)
_ 17:00 - 17:25 Rozhlasové noviny (ssl.)
_ 17:25 - 18:00 Národný melos (ssl.)

_ 21:00 - 23:00 Amen adaďives (rom.)

_ 03:00 - 06:00 Giľi (rom.)

ŠTVARTOK

_ 06:00 - 07:30 Raňajša programa (vsl.)
_ 07:30 - 07:40 Raňajši dzeňňik (vsl.)

_ 07:40 - 08:00 Muzika

_ 08:00 - 08:50 Správy, Udalosti, Cesty, Téma (ssl.)
_ 08:50 - 09:00 Detský kútik (ssl.)
_ 09:00 - 10:00 Správy, Dopisovatelia, Zaujímavosti, Téma (ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:30 Festivalski zdohadovaňa (vsl.)
_ 12:30 - 13:00 Zlatna ješeň života (vsl.)
_ 13:00 - 14:00 Ostaňce našmejani (vsl.)
_ 14:00 - 14:45 Radio novini (vsl.)

_ 15:00 - 15:05 Novosti dana (ssl.)
_ 15:05 - 17:00 Súzvuky (ssl.)
_ 17:00 - 17:25 Rozhlasové noviny (ssl.)
_ 17:25 - 18:00 Slovenská ľudová hudba (ssl.)

_ 21:00 - 23:00 Amen adaďives (rom.)

_ 23:00 - 00:00 Do polnoci (vsl.)
_ 00:00 - 00:08 Dramska programa, Nočna programa (vsl.)

PIJATOK

_ 06:00 - 07:30 Raňajša programa (vsl.)
_ 07:30 - 07:40 Raňajši dzeňňik (vsl.)

_ 07:40 - 08:00 Muzika

_ 08:00 - 08:50 Správy, Udalosti, Téma (ssl.)
_ 08:50 - 09:00 Detský kútik (ssl.)
_ 09:00 - 10:00 Správy, Dopisovatelia, Zaujímavosti, Téma (ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:30 Pisňo moja (vsl.)
_ 12:30 - 13:00 Vojvoďanskich šidzem (vsl.)
_ 13:00 - 14:00 Za vikend (vsl.)
_ 14:00 - 14:45 Radio novini (vsl.)

_ 15:00 - 15:05 Novinky dňa (ssl.)
_ 15:05 - 17:00 Od všetkého trošku, pre každého niečo (ssl.)
_ 17:00 - 17:25 Rozhlasové noviny (ssl.)
_ 17:25 - 18:00 Z vašich listov (ssl.)

_ 21:00 - 22:00 Amen adaďives (rom.)

SOBOTA

_ 06:00 - 06:10 Visti (vsl.)
_ 06:10 - 06:30 Z muzičnej archivi (vsl.)
_ 06:30 - 07:00 Fina bešeda i muzika (vsl.)
_ 07:00 - 07:30 Pod lupu (vsl.)
_ 07:30 - 08:00 Muzika

_ 08:00 - 08:30 Správy, Vojvoďanské aktuality, Téma, Na cestách, Kaleidoskop (ssl.)
_ 08:30 - 09:00 Enviro sféra (ssl.)
_ 09:00 - 09:10 Správy (ssl.)
_ 09:10 - 10:00 Sedmička (ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:30 Ňedzeľni album (vsl.)
_ 12:30 - 13:00 Emisija za deci (vsl.)
_ 13:00 - 14:00 Sobotovo stretnuca (vsl.)
_ 14:00 - 14:30 Radio novini (vsl.)
_ 14:30 - 15:00 Muzični tajm-aut (vsl.)

_ 15:00 - 15:05 Novinky dňa (ssl.)
_ 15:05 - 17:00 Kaleidoskop (ssl.)
_ 17:00 - 17:15 Rozhlasové noviny (ssl.)
_ 17:15 - 18:00 Naše piesne (ssl.)

_ 21:00 - 23:00 Romano programos (rom.)

_ 23:00 - 00:00 Rozhlasová hra pre dospelých (ssl.)
_ 00:00 - 06:00 Nočný program (ssl.)

ŇEDZEĽA

_ 06:00 - 06:10 Visti (vsl.)
_ 06:10 - 06:30 Narodna muzika (vsl.)
_ 06:30 - 07:00 Virska emisija (vsl.)
_ 07:00 - 08:00 Emisija za valal (vsl.)

_ 08:00 - 08:05 Správy (ssl.)
_ 08:05 - 08:30 Náboženský program (ssl.)
_ 08:30 - 09:00 Detské vysielanie (ssl.)
_ 09:00 - 09:05 Správy (ssl.)
_ 09:05 - 10:00 Vysielanie pre vidiek (ssl.)

_ 12:00 - 12:10 Visti (vsl.)
_ 12:10 - 12:40 Gratulaciji (vsl.)
_ 12:40 - 13:00 Z narodnoh zdenca (vsl.)
_ 13:00 - 13:30 Kulturna panorama (vsl.)
_ 13:30 - 14:00 Chľeb naš nasušči (vsl.)
_ 14:00 - 14:30 Radio novini (vsl.)

_ 15:30 - 16:00 Hudobné vysielanie (ssl.)
_ 16:00 - 16:05 Správy (ssl.)
_ 16:05 - 17:00 Hudobný časovnik (ssl.)
_ 17:00 - 17:15 Rozhlasové noviny (ssl.)
_ 17:15 - 18:00 Portreti (ssl.)

_ 00:00 - 60:00 Nočna programa (vsl.)