Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Parchovjani aka Parchovany
N48°45' E21°43'

_
P.A.S.T. - Parchovany airsoft team
Parchovjani r. 1858, za druhoho vojenskoho mapovaňaFS Parchovianka + ĽH Železiar: Už tri ročki v Parchovenoch ňehraľi, 1998
Most prez Topľu


300-ročni dub


Thomas Ender, akvareli parchovjanskoho neogotickoho kaštiľa, vihorel i zaňik 20. storoča.