Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Paradox
(* 1997 Ruski Kerestur)

Texti śpivanok albumu "Šľidi žita" (2008) s komentarami avtora Saša Paľenkaša

PARADOX - a short story (by Sašo Paľenkaš)

www.myspace.com/paradoxrk
www.youtube.com/paradoxrk

_Posluchaj album Šľidi žita, 2008, na:
www.makmagazine.rs/multimedia/music/paradox/

Keresturski bend Paradox počal hrac jak metal-bend u 1997-im u zostave Sašo Paľenkaš (vokal, gitara), Slavo Paľenkaš (bice) i Zlatko Ruskovski (basa), na Paradox-ovich projektoch aľe učasni i početni hosci.

Z članku: MAK mp3 DEMOni. MAK 3/2007, "Ruske slovo" Novi Sad, str. 3.
Tot text u suščnosci napisani dosc davno i primarna ideja bula, že to jednoho dňa, tak, u franti povedzeno, postaňe nova himna nas, Bačvanskich (či jak už da nas navolam) Rusnacoch. Tota ideja dakus stracela smisel s masovnim viseľovaňom Rusnacoch. Rusnaci pošli, text ostal i otvera album "Šľidi žita".

Kameňe

Bosi chodzime po mokrej žemi,
blato nam prechodzi prez paľci.
Hoč sami, mi ňigda ňenapuščeni -
- mi toti, chtori trimame našeňe u svojej harsci.

Časc po časc prez čas
z mutľanki pravime zlato!
Žem už postala časc nas,
bo i tak nam šmati dakedi bulo blato!

Prez ľesi!
Prez hori!
Prez trapeňe!
Prez boľi!
Znoj puščeni, sni traceni,
aľe mi kameňe mocne
z tvardej sceni odvaľeni!

...i mi kameňe hori

rozrucane šircom po tej daľekej doľi!U pitaňu text novšoho datumu (december 2007. roku). Hoč na perši pohľad vipatra na "tipični" ľubovni text, u pozadini calkom inšaka pripovedka inspirovana s političnu situaciju i političnu kampaňu na predchodnich viberankoch (šicki še zdohadujeme paroloch na rachunok KiM-a) - uhlavnim u pitaňu metafora, ta naj každe povjazuje, zos čim sce...

Ked stvari ňevipatraju tak, jak ich mi vidzime

Chodziš kolo mňe pomalki,
tvoj kročaj provadzi moj!
... i mi še trimame za ruki,
ňemož roztarhnuc tot spoj!

Za nami draha z cerňa,
aľe prešli ju mi het.
U tvojich očoch vidzim Boha,
von čuva naš švet!
Ňigda ľehko nam ňebulo,
a teraz nam najčežše -
- ti puščaš moju ruku i pomali oddaľuješ še!

Ja na ce kričim,
Ja ce modľim,
Ja ce ľubim,
Ja prekľinam ce!
Ti moj počatok -
- ti mi i kraj!
Ostaň!
Ja dovolujem ce:
Eeeej!Pisňa napisana na osnovi jednoho prešloročnoho "tripa", chtori me provadzel skoro cali rok, ta povedzme že to dajaka fajta rozdumovaňa na taku temu. Inšak, cala pisňa napisana u Kuli na hajzibanskej, dok som čekal šinobus.

Sluči še človekovi, že u ceku svojoho života stretňe taku osobu, o kotrej ma upečatok, že še dakedi už i poznali

Blukam už dluho, blukam po cmoti,
ňigdze ňevidzim aňi zarju švetlosci.
Šicko, co som dumal, že postoji,
bulo, vipatra, u mojej hlavi!

Mi še dakedi i poznali,
dagdze sme mriji vjedno lapali.
Jedno druhe sme ohaňali,
aľe, vipatra, ľem u mojej hlavi!

Blukam po cmoti, hľedam žirjačku -
- šľid, chtori ši mi ochabela.
To dokaz, že postojiš,
že to ňebulo u mojej hlavi.

Mi še dakedi i poznali,
jak mali dzeci sme še ohaňali.
Jedno do druhoho sme še zadzerali
i znam, to ňebulo u mojej hlavi.

(blukam už dluho, blukam po cmoti,)
(blukam už dluho, blukam po cmoti,)
(hľedam šľid - znam, že postoji,)
(hľedam žirjačku, kotra jak oheň hori.)
(blukam už dluho, blukam po cmoti,)
(hľedam šľid, znam, že postoji.)

Mi še dakedi i poznali,
aľe zavar som oči i mi son postali.
Toto, že sme dakedi i isnovali,
zapisane dzeška u mojej hlavi!Poneže še zaňimam s muziku, bulo dosc logično, da še i postretam zos rižnima ľudzmi, kotri dakedi tvoreli muzičnu scenu Ruskoho Kerestura, aľe i zos samima začatňikami istej. Pripovedka še uhlavnim kruci kolo jednej lokaciji u Ruskim Keresture (otpriliki restoranu "Rusalki" na zahradi kolo disku), kotre dakedi bulo jedine mesto za vichod, odnosno za kvalitetnu igranku (ľebo džuskaňe), a tiž tak i mesto, dze voobšče perširaz i zahrani rock'n'roll (normalno na teritoriji Ruskoho Kerestura). Tota pisňa nastala z pripovedkoch samich dakedišňich akteroch, dakedišňich rokeroch, dakedišňich valalskich buntovňikoch - odnosno našich rodičoch, a bome už i ďidoch! Inšak, toto mesto še volalo "Žeľena zahrada".

U ritmu "Žeľenej zahradi"

Každej soboti idzeme "džuskac",
každej soboti do "Žeľenej zahradi".
Tam sme cale družtvo, šicki vjedno,
tam budzeme vično mladi!

Perši takti rock'n'roll-a
u tej "zahradi" zatancovani!
Svojo mriji jedni o druhich,
u ritmu rock'n'roll-a sme vipolňovali!

Rock'n'roll še tancoval do rana!
Šicka masa popriberana!
Rodiči nas ňigda ňemohli rozumic,
že co u rock'n'roll-u jest krasne vidzic!Cala pisňa skomponovana pod čas mojoho služeňa vojska...
Pisňa obrabja sučasni problem sučasnoho družtva: mobilni telefoni, internet, televizija... Žije še švidko i elektronski. Ľudzom komunikacija ňigda ľehčejša ňebula - par "tipkaňa", klikňe še na "send" i kontakt ostvareni! Aľe, z druhoho boku, ľudze ňigda udaľenši ňebuli - šicko mož pokončic elektronski, ňet potrebi za vichodom z obisca, takže še šľebodno može povesc, že dajaki stari stvari pomali ščezuju, meňaju furmu, a zos tim i sposob našoho spravovaňa u dakedi i najobičňejšich situacijoch. Mi to išče ňe tak barz čuvstvujeme, aľe dumam, že sme z časci švedkove tej čudnosci na tim Forume i na keresturskim Četu...

Pitaňe identitetu

Otvoriš šerco, ošľebodziš dumki,
patriš do očoch, aľe ňichto ňerozumi!
Trimaš za ruku, vodziš zos sobu,
do ucha pošeptaš, aľe ňichto ňečuje!

Už barz stari tot švet, žebi še dvojo
u ňim mohli porozumic!
Barz zmudrel tot švet, ked život svoj
bez hrichu ňemož vipolňic!

Ked povem ciganstvo, ked džmurkňem na druhu,
až vec me ňichto ňerozumi!
Teraz hňivaš še na mňe, ňeľubiš me vecej -
- z hrichu nastalo - u hrichu naj i spreje!

Už barz stari tot švet, že bi še dvojo
u ňim mohli porozumic!
Barz zmudrel tot švet, ked život svoj
bez hrichu ňemož vipolňic!

Chto mi,
ked ciň svoj ňeľubime!
Preco nam slova počali buc komplikovani?
Chto mi,
ked po ciňu svojim gažime!
Vše nam bitne coška inše,
co ňe našo i co ňeľubime!
Chto mi?Pisňa jednostavna - chto jak rozdumuje, tak i doživjuje švet kolo sebe: ked osoba ňerozpoložena - cma jej pred očmi, ked osoba rozpoložena - ňeobačuje aňi najmenšu hluposc!

Ňebo jednej osobi

Zavri oči i povedz mi, jakej farbi ňebo vidziš:
Či je čarne bez hvizdoch, či je belave jak morjo?
Vežňi ščetočku, namaľuj ho.
Každi pocah naj budze jeden stich!

Zavri oči i povedz mi, jak ce Slunko hreje:
Či každa joho zarja dochodzi do ce?
Vežňi ščetočku, namaľuj ho.
Každa zarja naj budze jeden stich!

Farbi naj špivaju!
Jak chorski hlasi naj še prepľetaju!
Jich hlas daľeko naj še čuje!
Maľunok naj budze jeden calkom novi švet!

Otvor oči i opač do vodi.
Či vidziš u ňej svojo Slunko i svojo ňebo?
Či im habi farbi ňezmišali?
Či ich mutna voda do hľibini ňepocahla?

Farbi naj špivaju!
Jak chorski hlasi naj še prepľetaju!
Na ňebu belavim Slunko naj vše švici!
Ňijaka chmari, aňi hľiboka voda tot maľunok naj ňezacmi!Jak bi še to u narodze hvarelo: "Každe ma svojo 5 minuti!", medzitim, co ked še ňevichasnuju toti "5 minuti"?
Tota pisňa o tich ňevichasnovanich "5 minutoch"!

Bulo, ta prešlo?

Dakedi davno cala jedna vselena postojala!
Jak nastala - bula misterija!
... i tak raz, odrazu ňestala!
Ostala ľem pražňina!PARADOX - a short story
(by Sašo Paľenkaš)


PARADOX was formed in 1997. in Ruski Kerestur (Voivodina) and it's been active to a present day. Due it's existents PARADOX performed both electrical and acoustical. Although we started as a heavy metal bend, now days we explore some music "waters" such as rock, ambiental, ethno, jazz and pop.
We performed mostly on English, but since the last record we use our ruthenian (rusinski) language.
At start we played in front of some popular Serbian groups, but now days we mostly play annually on festivals such as: Dňovka (we played there 11 times), F.A.M.U.S. (4 times), "St. Valentines Day" (3 times), "Kostelnik's autumn" (~8 times) and "Vodova fest" (3 times).
The most important thing about PARADOX is that we always played our own songs only - never covers!
These are our recordings:


"Wicked Apotheosis" - recorded in 2001, never published. Was intended to be a "metal", but it turned very bad!

01. Intro
02. Bird In a Cage
03. Loser
04. Wicked Apotheosis
05. Soulmotion
06. Ortni
07. Hmdaae

Music & Lyrics by Saša Paľenkaš, recorded by Cuki in Ruski Kerestur.


"Rootenica" - recorded in 2004. self released. It is an album played on acoustical instruments only.

01. Introduction
02. Lies
03. Birth, Life, Death…
04. Riverdance
05. Dreaming
06. Maybe
07. Child In Time
08. Tameion
09. Goodbye
10. Riverdance (S-mix)
11. Bird In a Cage (live)

Music, lyrics & performed by Saša Paľenkaš, recorded by Staša in studio "Positive" in Novi Sad.


"Perception Is Our Dimension" - recorded in 2004., but published in 2007. It's an industrial-atmo-extreme metal (as our MetalHammer described it :). It's an electric album.

01. Infinitas
02. Carmen Bellum
03. Nothingness
04. Soulmotion
05. Child In Time
06. Pompa
07. Child In Time & Space

Music, lyrics & performed by Saša Paľenkaš, recorded by Sašo Paľenkaš in Ruski Kerestur.


"Šľidi žita" - recorded and published in 2008. It's our non-english album. It is a mix of rock, pop and jazz.

01. Kameňe
02. Ked stvari...
03. Sluči še...
04. U ritmu "Žeľenej zahradi"
05. Pitaňe identitetu
06. Taňec pijanoho medzvedza
07. November u juniju
08. Ňebo jednej osobi
09. Bulo, ta prešlo?

Music, lyrics & performed by Saša Paľenkaš, recorded by Sašo Paľenkaš in Ruski Kerestur.


"Dňovka Dekada" - recorded between 2004. and 2007. published in 2007. Compilation of keresturian multimedia festival called Dňovka for its 10th anniversary.

01. Mirko Horňak-Kole '05
02. Kristijan Venčeľovski Kio '05
03. Siniša Sopka '04
04. Ľupka Fečo & Sašo Paľenkaš '04
05. Zlatka Čizmar '06
06. Oxana i Olesja Ramač '07
07. Oleg Kolbas-Colby '04
08. Sašo Paľenkaš, Kristijan Venčeľovski Kio & Julijan Ramač-Čamo '04
09. Asja Papuga '06
10. Oxana i Olesja Ramač '05
11. Darjan Kostić '04
12. Kristijan Venčeľovski Kio '05
13. Andrij Rac '05
14. Crazy Cousins '07
15. Paradox '06

Produced by Saša Paľenkaš, recorded live in Ruski Kerestur.


Plus a singles such as: "Keresturian 4 Bells" (1998), "Child In Time" (2003), "Tebe" (2004), "Kameňe mocne" (2005), "Identitet" and "Ňebo" (2006), "Zabraňene" (2008), Pamjatňik (2009), "Carpe Diem" (2009), "Pocilunok" (2010)


www.myspace.com/paradoxrk

www.youtube.com/paradoxrk