Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Papin
N49°05' E22°03'

_Potočni valal na obidvoch brehoch śtredňoho toku Udavi.


Papin r. 1782-5, za peršoho - Jozefinskoho vojenskoho mapovaňaNajstarši zapis slovenskej beśedi z Papina na str. 386 u:
S. C z a m b e l : Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. I. odd., I. čiastka: Východoslovenské nárečie. Turčiansky Sv. Martin 1906.
...


...


...


...


...


Udava u Papiňe


...


Ohňohasna zbrojňica


...