Vichodoslovenske
združeňe


činnojsc
ľ u d z e. f e n o m e n i. v a l a l i
kňihkupectva
kontakt + stanovi

Palfala
aka Šajópálfala
E48°10' E20°50'

_
Pálfala r. 1858, za druhoho vojenskoho mapovaňa


Bešeňov, Slana a Palfala z ňeba r. 2007


Bešeňov, Slana a Palfala z ňeba r. 2010


Mapka valalov novodobej maďarskej Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi so zaznamenanima slovenskima śpivankami u publikaciji: Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964.Śpivanki z Palfali u publikaciji Deme D e z s ő: Mit dalolnak a borsod-abaúj-zemplén megyei Szlovákok. (Co śpivaju Slovaci Boršodsko-abovsko-zemplinskej župi) Miskolc 1964:
Z ľitadla